เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องใหม่สามารถคำนวณพลังงานที่ต้องใช้ในการสร้างหรือทำลายโมเลกุลที่มีความแม่นยำสูงกว่าวิธีการทั่วไป ในขณะที่เครื่องมือนี้สามารถจัดการกับโมเลกุลที่เรียบง่ายได้ แต่มันก็ปูทางไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในอนาคตเกี่ยวกับเคมีควอนตัมการใช้เครื่องเรียนรู้เพื่อแก้สมการพื้นฐานที่ควบคุมควอนตัมเคมีเป็นปัญหาที่เปิดมานานหลายปี

และมีความตื่นเต้นมากมายรอบตัวในตอนนี้ผู้ร่วมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการก่อตัวและการทำลายโมเลกุลเขาสามารถเปิดเผยการทำงานภายในของปฏิกิริยาเคมีที่มีความสำคัญต่อชีวิตเครื่องมือของทีมประมาณปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการรวบรวมหรือดึงโมเลกุลออกจากกันเช่นน้ำหรือแอมโมเนีย การคำนวณนั้นจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมแบบรวมของอิเล็กตรอนที่ผูกโมเลกุลเข้าด้วยกัน